Ano kaya ito?

Dito tayo magtanong ng mga bagay na dumarating sa mail (o nakikita kung saan). Click or tap Reply below to ask.

Burahin lang ang personal details na kagaya ng pangalan at address.

Sa example sa itaas, ito ay bill ng gas para sa 2023/1. Nakalagay kung gaano kadami ang nagamit ng gas (6.2 cubic meters) at kung magkano ang sisingilin (8,005 yen including tax).

Marami ding maliliit na detalye:

Kailan tsinek ang metro (at ilang araw ang gamit): 1/18 (30 days)
Nakaraang check ng metro (at ilang araw ang gamit): 12/29 (32 days)

Nakalagay din ang breakdown ng babayaran:

Basic fee: 2,420 yen
Usage fee: 5,387.80 yen
Alarm system device monthly fee: 198 yen

O kaya ito:

Isang klase ng insurance. Walang pangalan, kaya malamang hindi importante. Kaso may nakalagay na pera (2,000 yen) kaya baka importante. :smile:

Post nyo lang kung hindi sigurado.