bakbakan

nice touch ang suntok sa tagiliran haha

dala na rin siguro ng init ng panahon at kahirapan at kawalan ng hustisya sa lipunan, palaging mainit ang ulo ng mga tao