Gaijinpot para sa mga naghahanap ng trabaho

andres

08-30-2005, 07:47 PM

Nakita ko itong website na 'to (http://www.gaijinpot.com), kung saan naga-advertise sila ng trabaho para sa mga gaijins.
Kayod lang ng kayod hehe. :slight_smile:

This is an archived page from the former Timog Forum website.