Hangout place ng mga Pinoy sa Tokyo?

striver

09-04-2005, 02:21 PM

hello! ive been here in japan matagal tagal na rin.
but i dont know any place na hangout ng mga pinoy
here somewhere in tokyo. alam ko lang kasi sa yotsuya eh
pag nagsisimba ko. meron pa ba kayo alam. pakishare naman.
gusto ko sana makapaglaro ng basketball sa mga pinoy.
thanks in advance.

This is an archived page from the former Timog Forum website.