How to prepare your pictures for the Gallery

nick

01-07-2005, 11:06 PM

The Gallery is now set to automatically resize big pictures after submission so you can disregard the tutorial below.


Hindi maalalagay sa Gallery ang inyong pictures kung masyadong malaki. Karamihan, kailangang i-edit ang mga pictures sa isang program na kagaya ng Adobe Photoshop Elements para lumiit ang size. Tandaan na 600x600 pixels at 300KB ang maximum para sa isang size.

  1. Pagkatapos buksan ang picture, i-click ang “Image Size” sa baba ng “Image” menu.

http://www.timog.com/forum/images/sonota/tutorials/elements/elements1.gif

  1. I-type ang size ng picture. Kung pahalang ang picture, i-type ang “600” (pixels) sa “Width”, at kung patayo naman ang picture, i-type ang “600” (pixels) sa “Height”. Tapos, i-click ang “OK”.

http://www.timog.com/forum/images/sonota/tutorials/elements/elements2.gif

  1. Sa baba ng “File” menu, i-click ang “Save”. Malamang ay hindi lalampas sa 300KB ang ganito kalaking picture.

http://www.timog.com/forum/images/sonota/tutorials/elements/elements3.gif

  1. Maari din namang i-click ang “Save As…” para maging lalong mas maliit pa sa 300KB ang size ng file.

http://www.timog.com/forum/images/sonota/tutorials/elements/elements4.gif

  1. Para sa quality ng picture sa “Image Options”, piliin ang “High” at i-click ang “OK”.

http://www.timog.com/forum/images/sonota/tutorials/elements/elements5.gif

  1. Para naman sa pinakamaliit na file size, puwedeng piliin ang “Save for Web…”

http://www.timog.com/forum/images/sonota/tutorials/elements/elements6.gif

  1. Piliin ang “JPEG” para sa type ng file at “High” para sa Quality. I-click ang “OK”.

http://www.timog.com/forum/images/sonota/tutorials/elements/elements7.gif

  1. Maari nang ilagay sa Gallery ang mga na-edit na files.

This is an archived page from the former Timog Forum website.