How to use the Gallery

nick

12-28-2004, 10:58 PM

Here’s a simple tutorial on how to use the Gallery. (Tandaan na ang maximum file size ay 300KB bawat isang picture. Lahat ng malalaking pictures ay automatically na mare-resize sa 585x585 pixels o mas maliit.)

  1. Una, siguraduhing naka-login at nasa Gallery page.

  2. Para makapag-upload ng pictures, kailangan munang gumawa ng categories (o kaya “folders”, lalagyan ng pictures o iba pang categories). I-click ng mouse ang “My Stuff” at sa baba nito, i-click ang "Category Admin. "

http://www.timog.com/logofolder/galleryhowto/category.gif

  1. Sa susunod na screen, i-click ang “Add Category” para gumawa ng bagong category para sa mga pictures.

http://www.timog.com/logofolder/galleryhowto/add.gif

  1. I-type ang kailangang detalye at i-click ang “Add Category.”

http://www.timog.com/logofolder/galleryhowto/specs.gif

  1. Lalabas ang listahan ng categories na nagawa na. Kung gusto, gumawa ng iba pang categories sa loob ng mga categories na nagawa na.

http://www.timog.com/logofolder/galleryhowto/view.gif

  1. Pag i-click ang “Home” sa taas ng “Category Manager,” makikita ang sariling category pati na rin ang iba’t-bang categories na ginawa ng ibang users.

http://www.timog.com/logofolder/galleryhowto/view2.gif

  1. Para mag-upload ng pictures, i-click ang category na paglalagyan ng pictures. Sa baba ng lalabas na screen, makikita ang “Quick Upload.” Hanapin sa loob ng sariling computer ang picture na ia-upload (ilalagay sa Gallery) at i-type ang mga detalye (“Image Title”, etc. – maaring hindi na lagyan ang “Description” at “Keywords” kung tinatamad :)). I-click ang “Upload”.

http://www.timog.com/logofolder/galleryhowto/upload.gif

  1. Ulitin ang proseso para sa iba pang pictures. Maaring lumipat ng category para mailagay doon ang ibang pictures.

Kung mayroon pang tanong ay mag-post lang sa “Feedback & Questions (http://www.timog.com/forum/forumdisplay.php?f=3 )”. :smiley:

This is an archived page from the former Timog Forum website.