Kanji of the Year

Kanji of the year: 戦 (digmaan, labanan). Angkop lang dahil sa Russo-Ukrainian War at FIFA World Cup.

:pensive:
Next year sana 和 (wa or peace) ang maging Kanji of the Year.

Hindi pa naging kanji of the year ang 和 pero pangatlo ito noong 2019, simula ng Reiwa 令和.

Pinakamadalas ang 金 (4x) dahil: Olympics.

Ang 戦 naman ay dalawang beses na naging kanji of the year: ngayong taon at noong 2001, panahon ng 9/11 sa US.

YEAR KANJI
2022 戦
2021 金
2020 密
2019 令
2018 災
2017 北
2016 金
2015 安
2014 税
2013 輪
2012 金
2011 絆
2010 暑
2009 新
2008 変
2007 偽
2006 命
2005 愛
2004 災
2003 虎
2002 帰
2001 戦
2000 金
1999 末
1998 毒
1997 倒
1996 食
1995 震

Sana next year komedyante yung magdecide ng kanji para kwela.

1 Like

Haha, oo nga. ^^