Local convention of Jehovah's Witnesses

reon

07-04-2005, 09:10 PM

Pinakiusap sa akin ito ng isang kaibigan: Magkakaroon ng pandistritong kombensiyon ng mga Saksi ni Jehovah sa Ebina City, Kanagawa-ken, sa Agosto 14. Inaanyayahan ang lahat na dumalo. Please see the attached image.

This is an archived page from the former Timog Forum website.