Mali sa Philippine passport

Hindi ko alam kung ako lang ang nakakapansin, pero dahil palagi akong nagtsetsek ng mga passport, palagay ko kailangang sabihin: may mali sa entry sa Philippine passport.

Ang tinutukoy ko ay ang ‘Petsa ng ng pagkawalang bisa.’

Kunyari itong passport na ito: ang kanyang petsa ng pagkawalang bisa ay April 6, 2026. Ibig sabihin sa April 6, 2026 ay wala na siyang bisa, invalid, void, hindi na puwedeng gamitin.

problema-sa-philippine-passport

Pero ang English translation ay ‘Valid until’ = ‘May bisa hanggang.’

Sa madaling salita, wala na siyang bisa sa April 6, 2026 pero may bisa pa siya hanggang sa petsang ito. Paano nangyari yon?!

Mali yan. Itawag mo sa DFA para baguhin.