Migrating Timog.org to a new theme: Hugo Flex

Isa sa mga ginawa ko sa siyam na araw na obon yasumi ay nilipat ko ang Timog.org sa bagong Hugo theme: Hugo Flex, mas simpleng design, lightweight, walang masyadong abubot ang resultang html file.

Ang gusto kong gawin sa Timog ay walang distracting na design, walang ads, walang database, gawing lightweight ang mga page hangga’t maaari. Kaya napili ko itong Hugo Flex na theme, pero may mga dinagdag akong design para ma-highlight ang importanteng parte ng ibang content.

Marami din akong kailangang i-rewrite na markdown files, pero hindi naman ganoon kakumplikado at madugo ang paglipat sa bagong theme. Jikan ga kakatta kedo, omotta yori kantan da na. Hindi pa tapos, kaya sa mga susunod na araw ay ililipat ko na ang mga natitirang content.