New traffic laws

reon

10-29-2004, 08:42 PM

Hindi ko alam kung dito ang tamang lugar, pero:

Para sa may mga kotse, may bagong revisions sa traffic laws ng Japan. Ang pinaka-importante:

  1. Papatawan ng multa ang mga gumagamit ng keitai denwa (nakikipag-usap sa telepono o nagte-text) habang nagda-drive ng hanggang 50,000 yen (mula sa November 1, 2004).

  2. Tataasan din ang multa ng mga drivers na tatanggi sa “breathalyzer” test para sa alcohol at magiging 300,000 yen galing sa dating 50,000 yen (mula sa November 1, 2004).

Puwede ninyong basahin ang details sa webpage ng National Police Agency (http://www.npa.go.jp/). Puwede rin ninyong basahin ang Question & Answer (http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20/KaiseiQ_A.htm) in Japanese. O kaya ay panuorin ang Flash Movie (http://download.pod.tv/gov/200410/doukouhou_s.swf) mula sa kanilang webpage (kailangan ng Flash Player mula sa Macromedia).

http://www.gov-online.go.jp/publicity/tsushin/200410/images/qa_01.jpg

pixel

11-03-2004, 10:50 PM

Yup, there’s a new item in Japan Today titled “3,645 drivers caught using cell phones on 1st day of new law” (http://www.japantoday.com/e/?content=news&cat=2&id=317518).

Pixel

This is an archived page from the former Timog Forum website.