NHK Broadcast Receiving Contract: kailangan o hindi?

,

Ang NHK (日本放送協会 Nippon Hōsō Kyōkai) o Japan Broadcasting Corporation sa English ay ang public broadcaster ng Japan, parang PTV (People’s Television Network) sa Pilipinas o BBC (British Broadcasting Corporation) sa UK.

Pero hindi kagaya ng PTV sa Pilipinas, ang NHK ay pinopondohan mula sa pagbabayad ng broadcast receiving fee mula sa mga mamayan ng Japan.

Ayon sa batas, ang lahat ng household sa Japan na maaring makakuha ng broadcast ng NHK (may TV at antenna) ay kailangang magbayad ng ng broadcast receiving fee sa NHK (mga ¥1,250/month depende sa paraan ng pagbabayad).

Ayon sa Article 64 ng Broadcast Act ng Japan (Reception Contract and Reception Fees):

(1) Persons installing reception equipment capable of receiving the broadcasts of NHK shall conclude a contract with NHK for the reception of the broadcasts; provided, however, that this shall not apply to those persons who have installed reception equipment not intended for the reception of broadcasts or reception equipment only capable of receiving broadcasting limited to radio broadcasting (meaning broadcasting which transmits voices and other sounds and does not come under television broadcasting or multiple broadcasting; the same shall apply in Article 126, paragraph (1)) or multiple broadcasting.

Maaring may agent ng isang private company ang kakatok sa pinto o maghuhulog ng sobre sa postbox na may form para sa pagbabayad ng NHK broadcast parang sa ibaba.


NHK Broadcast Receiving Contract (front)

Kung walang TV ay hindi na kailangang magbayad nito (itapon lang ang nakuhang papel sa mail). Huwag pipirma ng mga papel hindi naiintindihan.

Kapag may dumating na tao na galing sa NHK ay sabihin lang “terebi wo mottenai” o “terebi ga nai.” Kung may sabihin ito na hindi maintindihan ay sabihin lang “nihongo ga wakaranai” at isara ang pinto. Huwag makikipag-debate at huwag magpapapasok ng taong hindi kilala sa loob ng bahay.

Ngayon, marami ang debate kung dapat bang bayaran o hindi ang broadcast license fee ng NHK. Ang iba’t-ibang tao ay may iba’t-ibang opinyon tungkol dito.

Noong maliliit ang mga anak ko, palagi kaming nanunood ng NHK, marami kasing mga educational programs doon para sa mga bata (actually marami din sa mga program na ito ang okay para sa mga nag-aaral ng Nihongo). Naalala ko ay nagbabayad kami ng NHK noong panahon ngayon.

Ngayon ay hindi na nakakanood ng TV (wala nang oras), at naglipat na kami ng ibang bahay at naputol ang pagbabayad namin ng NHK fee.

Sabi ng iba ay kahit wala tayong TV basta residente ng Japan at may smartphone o PC na puwedeng ma-receive ng program ng NHK (may NHK-World at NHK YT Channel ay kasali tayo sa pagbabayad.

Personal na desisyon ang pagbabayad ng NHK, pero mainam na maintindihan ang batas at huwag pumirma sa mga papel na hindi naiintindihan.

May karagdagang information mula mismo sa website ng NHK.


NHK Broadcast Receiving Contract (back)