Pictures sa airport

reon

10-23-2004, 10:37 PM

Habang parating ang super typhoon Ma-on (http://earthobservatory.nas a.gov/NaturalHazards/natural_hazards_v2.php3?img_id=12514) sa Kanto area ng Japan noong October 9, nasa airport naman ako papuntang Pilipinas. Eto ang dalawang pictures, para meron namang bago dito sa pictures section ng TF.

Reon

This is an archived page from the former Timog Forum website.