Takasaki Shi, Gunma Ken

crispee

11-29-2005, 08:29 PM

Luluwas po ako ng Gunma bukas, out of town assignment. Maaring tumagal hanggang linggo depende kung matatapos agad ang trabaho. Meron bang TF member na nakatira doon?
Would like to meet any kabayan during free time.

This is an archived page from the former Timog Forum website.