18 years old na pamangkin... aampunin.

cyclops

12-25-2005, 08:46 PM

Good Evening Timog Forum Member’s:

Gusto ko lang mag-tanong kung pwede bang ampunin ko ang pamangkin kong babae na 18 years old na, para madala ko o makuha ko sya para dalhin dito sa Japan?
meron na ba sa mga TF members ang nakagawa nito?

Thank You;
cyclops

docomo

12-25-2005, 11:35 PM

… parang malabo na po yata …sa pagkakaalam ko hanggang 7 yrs old lang cyclops :slight_smile:

mcgregor

12-26-2005, 04:10 AM

Good Evening Timog Forum Member’s:

Gusto ko lang mag-tanong kung pwede bang ampunin ko ang pamangkin kong babae na 18 years old na, para madala ko o makuha ko sya para dalhin dito sa Japan?
meron na ba sa mga TF members ang nakagawa nito?

Thank You;
cyclops

as far as i know, only minors may be adopted, unless s/he is a child by nature of the adopter or that of the adopter’s spouse. (Art 187, Title VII of the Civil Code)

abakitba

12-26-2005, 10:31 PM

Have you considered getting an attorney, one who specializes in adoption cases?
True that the info you get here is cheap (free),
but if I was serious about something,
I would go to the professionals for help.
Have you done that yet?
What do you think?

cyclops

12-27-2005, 08:59 PM

Thanks sa reply nyo.
Wala pa palang nakasubok nito sa mga TF members.
Another question, paano kung palalabasin kung anak ko sya, meron na kayang nakagawa nito?

cyclops

sisteract

01-05-2006, 02:44 PM

may age limit ang pag aampon dapat bago mag 18.

This is an archived page from the former Timog Forum website.