Bakit walang amnesty sa bansang Hapon?

pcbuildersam

09-16-2005, 07:12 PM

Just want to ask folks outta there.Ba’t walang amnesty sa Japan?Or is there?Baka nakatago lang sa mga lumang archives nila outta there somewhere.Somebody knows?Sa States,Italy ,France and some other big wig countries merong amnesty .Bat ang Japan ,wala.Again ,wala nga ba?

Paul

09-16-2005, 09:03 PM

amnesty for what?

v_wrangler

09-16-2005, 09:13 PM

amnesty for what? Ibig nya atang sabihin eh yong pagpapatawad at pagbibigay ng panhon para sa boluntaryong pag-uwi ng nga sayuhan na walang valid visa…Tapos na kabayan, noong isang taon, Natapos ata eto nong magsimula ang Disyembre 02, 2004 kung di ako nagkakamali - Nang maging bago na ang patakaran sa multa ukol sa overstaying.

This is an archived page from the former Timog Forum website.