Japan's Priority Financial Support in Response to Rising Prices 物価高騰対応重点支援給付金

Hanggang ngayon ay nagbibigay pa rin ang gobyerno ng Japan ng financial assistance sa mga piling residente (kasali ang mga Pilipino).

Kung may nakuha kayong hagaki na ganito, ibig sabihin ay pumasok na sa bangko ang 100,000 yen na financial assistance.

sana ol meron… :sob: saang lugar ito reonsan?