Kanji 上

上

ITAAS

F13 JŌYŌ

Nagmula sa imahen ng isang maikling linya na nakapatong sa mas mahabang na linya sa ibaba, nagpapahiwatig ng kosepto ng “itaas” o kaya “papapunta sa gawing itaas.”

Mnemonic: “Posteng may hawakan na nakatayo sa itaas ng lupa.”

COMPOUNDS

1. ITAAS

2. IBABAW

  • kaijō ibabaw ng dagat, maritime
  • rikujō ibabaw ng lupa, land-based
  • suijō ibabaw ng tubig
  • uwagi panlabas na damit, jacket

3. UNAHAN

  • jōjun unang parte ng buwan
  • jōkan unang tomo
  • kawakami mataas na parte ng ilog

4. ITAAS, TUMAAS, UMAKYAT

5. BIGYAN

SPECIAL READING

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng ibig sabihin:
  • Kabaligtaran ng ibig sabihin:

ORIGIN

60px-上-bronze-spring.svg arrow 60px-上-ancient.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.