Kanji 下

下

IBABA

F47 JŌYŌ

Nagmula sa imahen ng isang mahabang linya na nakapatong sa mas maliit na linya sa ibaba, nagpapahiwatig ng kosepto ng “ibaba” o kaya “papapunta sa gawing ibaba.”

Mnemonic: “Letrang T na may maliit na hawakan sa ibaba.”

COMPOUNDS

1. IBABA

2. ILALIM

3. HULIHAN

  • gejun huling parte ng buwan
  • gekan panghuling tomo
  • shimohanki huling kalahati ng taon

4. IBABA, BUMABA

5. MAGBIGAY NG PABOR

SPECIAL READING

  • heta mahina, hindi magaling

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng ibig sabihin:
  • Kabaligtaran ng ibig sabihin:

ORIGIN

60px-下-bronze.svg arrow 60px-下-silk.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.