Kanji 乙

乙

PANGALAWA

F1509 JŌYŌ

Isa sa ilan lang na kanji na isa lang ang guhit (kasama ng at ).

Karamihang ginagamit sa mga kontrata o kasunduan kasama ng para ipahiwatig ang una () at pangalawang () party. Ginagamit din sa (otome = dalaga), pero ang Zodiac sign na Virgo ay karamihang ginagamitan ng hiragana, hindi kanji (おとめ).

Mnemonic: “Pangalawang kanji na isa lang ang guhit.”

COMPOUNDS

1. PANGALAWA

  • otsu second party (sa isang kasunduan), B-grade
  • otsu pangalawang grado, B-grade
  • kō to otsu A at B, former and latter, una at pangalawa
  • otsuna kakaiba, kakatwa, mahusay

2. MAS BATA

  • otome dalaga, batang babae
  • otohime mas batang prinsesa, Princess of the Dragon Palace (mula sa kwento ng Urashima Tarō)

RELATED KANJI

  • Katulad ng ibig sabihin:
  • Una:

ORIGIN

60px-乙-bronze.svg arrow 60px-乙-silk.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.