Kanji 亀

亀

PAGONG

F1297 JŌYŌ

Ang pangalan ng sikat na gumagawa ng toyo (キッコーマン) ay pagbasa sa salitang (pagong + talukab + sampung libo). Makikita din sa hexagon na logo ng Kikkoman ang hugis ng talukab ng pagong na may 萬 sa gitna. (Ang 萬 ay lumang kanji para sa .)

Ang salitang kame (pagong) o umigame (pawikan) ay karaniwang sinusulat nang katakana (カメ) at (ウミガメ), at bihira nang kanji.

Mnemonic: “Dalawang palayan ang nilakad ng pagong.”

COMPOUNDS

1. PAGONG

RELATED KANJI

ORIGIN

Simplified na kanji mula sa Chinese character na .

60px-龜-bronze.svg arrow 60px-龜-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.