Kanji 京

京

KABISERA

Ito ang ‘kyō’ ng Kyōto, ang dating capital ng Japan, at ang ‘kyō’ ng Tōkyō. Nasa kanji din ito ng mga lungsod sa China na kagaya ng Beijing at Nanjing.

Ang stylized version nito ay nasa design ng watawat ng prefecture ng Kyoto.

F42 JŌYŌ

COMPOUNDS

1. KABISERA

SPECIAL READING

RELATED KANJI

Magkatulad ng ibig sabihin:

ORIGIN

京-oracle.svgarrow90px-京-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.