Kanji 人

人

TAO

F7 JŌYŌ

Isa sa top 10 na kanji. Mas kamukha ng tao ang kanji ng (malaki)–taong nakainat ang braso at binti.

Magkahawig ang hitsura pero malayo ang ibig sabihin sa kanji ng (pumasok).

Mnemonic: “Taong walang braso.”

COMPOUNDS

1. TAO

2. TAO (mula sa isang grupo)

SPECIAL READING

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng ibig sabihin:
  • Magkatulad ng hitsura:

ORIGIN

60px-人-bronze-shang.svg arrow 60px-人-slip.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.