Kanji 休

休

PAHINGA

F370 JŌYŌ

Pinagsamang tao (ang radical na ) at puno , ang ang nabuong imahen ay isang taong nasa tabi ng puno: nagpapahinga sa ilalim ng lilim nito.

Madaling mapagpalit sa magkahawig na hitsura na (katawan).

Mnemonic: “Nagpapahinga ang tao nang nakasandal sa puno.”

COMPOUNDS

1. PAHINGA

2. SUSPENSYON

  • kyūshi pahinga, pagtigil
  • kyūgyō pagsuspinde ng negosyo
  • kyūkō pagsara ng paaralan
  • kyūgaku leave of absence (paaralan)
  • kyūkō pagsuspinde ng klase
  • kyūkai pagsuspinde ng sesyon sa kongreso
  • kyūen pagsuspinde ng performance
  • kyūsen pagtigil ng labanan

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng hitsura:

ORIGIN

休-oracle.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.