Kanji 似

似

MAGKATULAD

F970 JŌYŌ

Pinagsamang (tao) at (kumpara) na ang ibig sabihin ay magkatulad.

Maari din itong isipin na dalawang tao (亻 at ) may い sa gitna.

Mnemonic: “Magkamukha ang dalawang taong napagitnaan ng い.”

COMPOUNDS

1. MAGKATULAD

SPECIAL READING

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng ibig sabihin:

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.