Kanji 兄

兄

KUYA

F670 JŌYŌ

Mula sa imahen ng batang lumaki na at tumigas na ang mga buto sa ulo, ang modernong porma ng ay pinagpatong na bibig at paa .

Mnemonic: “Si Kuya ay puro bibig at paa.”

COMPOUNDS

1. KUYA

SPECIAL READING

RELATED KANJI

ORIGIN

兄-bronze.svg arrow 兄-bigseal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.