Kanji 入

入

PUMASOK

F71 JŌYŌ

Nagmula sa imahen ng nabaling linya na nagpapahiwatig ng nagbukas na pasukan=pumasok sa loob. Kadalasang makikita sa mga pasukan sa estasyon ng tren () o gusali.

Huwag ipagpalit sa magkatulad na .

Mnemonic: “Dulo ng pana na nagtuturo ng pasukan.”

COMPOUNDS

1. PUMASOK

2. SUMALI, MATANGGAP, PUMASOK

3. IPASOK

RELATED KANJI

  • Baliktad ng ibig sabihin:
  • Magkatulad ng hitsura:

ORIGIN

60px-入-oracle.svgarrow 60px-入-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.