Kanji 円

円

BILOG, YEN

F33 JŌYŌ

Mula sa original na Chinese character na 圓, ito ang isang kanji para sa “bilog” at pangalan ng salapi ng Japan, ang Japanese yen.

Mnemonic: “Kumuha ng yen mula sa teller sa likod ng bintana ng banko.”

COMPOUNDS

1. BILOG

2. BUO, MAKINIS

3. YEN

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng ibig sabihin:

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.