Kanji 力

力

LAKAS

F29 JŌYŌ

Imahen ng brasong nilagyan ng lakas na nakabaluktot mula sa katawan, ito rin ang pinagmulan ng katakanang .

Mnemonic: “May lakas na brasong nakabaluktot.”

COMPOUNDS

1. LAKAS

2. ENERHIYA

3. KAKAYAHAN

  • nōryoku abilidad
  • jitsuryoku totoong kakayahan
  • gakuryoku academic ability
  • miryoku galing, akit
  • nenriki psychokinesis, willpower
  • kiryoku sigla, lakas ng loob

ORIGIN

60px-力-oracle.svg arrow 60px-力-silk.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.