Kanji 北

, , ,

北

HILAGA

F80 JŌYŌ

Imahen ng dalawang taong magkatalikuran. Sinasabing sa sinaunang China, ang mga bahay ang tinatayo nang nasa likod ang malamig na hilagang direksyon, kaya nagkaroon ito ng ganitong ibig sabihin.

Mula sa “pagtalikod” nagkaroon din ito ng ibig sabihin na “pagkatalo.”

Mnemonic: “Nagkalikuran ang dalawang tao sa hilaga.”

COMPOUNDS

1. HILAGA

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-北-oracle.svg arrow 60px-北-bigseal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.