Kanji 口

口

BIBIG

F145 JŌYŌ

Mula sa imahen ng nakabukas na bibig, nagpapahiwatig ng bibig ng tao, butas o lagusan. Isulat ito nang pakitid ang ibaba at hindi parang parisukat :black_square_button:.

Mnemonic: “Nakabukas na bibig.”

COMPOUNDS

1. BIBIG

2. BUTAS

3. LAGUSAN

4. SALITA

5. TAO

ORIGIN

60px-口-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.