Kanji 右

右

KANAN

F218 JŌYŌ

Mula sa imahen ng kamay sa itaas ng bibig .

Mnemonic: “Kanang kamay ang nagpapakain sa bibig.”

COMPOUNDS

1. KANAN

RELATED KANJI

  • Baligtad ng ibig sabihin:
  • Magkatulad ng hitsura:

ORIGIN

右-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.