Kanji 合

合

MAGSAMA

F34 JŌYŌ

COMPOUNDS

1. PAGSAMAHIN

2. MAGTUGMA

3. SITWASYON, KUNDISYON

  • tsugō kalagayan, kundisyon
  • baai okasyon, sitwasyon, kaso
  • guai kundisyon, kalusugan, paraan
  • wariai proporsyon

RELATED KANJI

Magkatulad ng ibig sabihin:

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.