Kanji 名

名

PANGALAN

F104 JŌYŌ

Pinagsamang takipsilim at bibig . Sinasabing sa oras ng pagdilim ay kailangang ipaalam sa iba ang pag-iral sa pamamagitan ng pagbigkas ng sariling pangalan.

Mnemonic: “Bigkasin ng bibig ang pangalan sa takipsilim.”

COMPOUNDS

1. PANGALAN

2. REPUTASYON

  • yūmei sikat, bantog
  • meiyo karangalan
  • chomei kabunyian, katangian
  • meibutsu sikat na produkto
  • meisho sikat na lugar
  • meishō lugar na maganda ang tanawin
  • meijin eksperto, maestro
  • meisaku obra maestra

3. PAMBILANG NG TAO

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng ibig sabihin:

ORIGIN

名-bronze.svg arrow 名-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.