Kanji 国

国

BANSA

F11 JŌYŌ

Hiyas sa loob ng isang nabakurang teritoriyo .

Mnemonic: “Ang bansa ng hari ay hiyas na nabakuran.”

COMPOUNDS

1. BANSA

RELATED KANJI

  • Magkatulad ang ibig sabihin:

ORIGIN

Mula sa Chinese character 國:

60px-國-bronze.svg arrow 60px-國-silk.svg arrow 60px-國-bigseal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.