Kanji 夕

夕

TAKIPSILIM

F487 JŌYŌ

Kagaya ng (buwan) ang hugis ng ay nagmula sa gasuklay na buwan at nagpapahiwatig ng takipsilim kung saan unang lumalabas ang buwan.

Pinanggalingan ng katakanang .

Mnemonic: “Lumalabas ang maliwanag na buwan sa takipsilim.”

COMPOUNDS

1. TAKIPSILIM

SPECIAL READING

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng ibig sabihin:
  • Magkatulad ng hitsura:

ORIGIN

夕-bronze.svg arrow 夕-bigseal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.