Kanji 大

大

MALAKI

F3 JŌYŌ

Pangatlo sa pinakamadalas na ginagamit na kanji, ipinapakita ang isang taong nakainat ang kamay at hita upang ipahiwatig ang salitang “malaki”. Ang iba pang ibig sabihin na kagaya ng “marami,” “importante,” “seryoso,” etc.

Mnemonic: “Malaking tao.”

COMPOUNDS

1. MALAKI

2. MATINDI, IMPORTANTE, MARAMI

3. KABUOAN

  • taisei pangkalahatang kalakaran
  • daitai sa kabuoan, humigit-kumulang
  • taitei sa kabuoan, karamihan
  • daihan karamihan

4. TANYAG

SPECIAL READING

  • otona adult
  • yamato Yamato (lumang pangalan ng Japan)

RELATED KANJI

  • Magkatulad ang ibig sabihin:

ORIGIN

60px-大-oracle-zhouyuan.svg arrow 60px-大-zhou.svg arrow 60px-大-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.