Kanji 女

女

BABAE

F55 JŌYŌ

Mula sa imahen ng babaeng magkahawak ang dalawang kamay at nakaluhod, pareho ito ng pinagmulan sa kanji ng nanay .

Kagaya ng kanji ng lalaki , kadalasang makikita sa mga toilet. Pero hindi kagaya ng , malayong mas madalas gamitin ang (frequency: 55) kaysa sa (frequency: 141).

Para sa babae o lalaking hayop, ang ginagamit ay mesu o osu .

Mnemonic: “Nakaluhod na babae.”

COMPOUNDS

1. BABAE

SPECIAL READING

  • ama babaeng maninisid

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng ibig sabihin:
  • Kabaligtaran ang ibig sabihin:

ORIGIN

60px-女-oracle.svg arrow 60px-女-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.