Kanji 妹

, , ,

妹

MAS BATANG KAPATID NA BABAE

F854 JŌYŌ

Ito at ang ay magkapares at pinagsasama para maging (shimai), ibig sabihin ay magkapatid na babae.

Ang 妹 ay binubuo ng (onna = babae) at (mada = hindi pa).

Mnemonic: “Hindi pa malaki si Neneng.”

COMPOUNDS

1. Mas batang kapatid na babae

  • shimai magkapatid na babae
  • jitsumai totoong batang kapatid na babae
  • gimai sister-in-law
  • imōto batang kapatid na babae
  • aneue ate

RELATED KANJI

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.