Kanji 子

子

BATA

F16 JŌYŌ

Kanji ng “bata” pero palagi ding ginagamit sa pangalan ng mga babae kagaya ng (Keiko), (Yōko), (Aiko), etc.

Mnemonic: “Batang nakabukas ang braso.”

COMPOUNDS

1. ANAK

2. IBA’T-IBANG MALILIIT NA BAGAY

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-子-bronze.svg arrow 60px-子-bigseal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.