Kanji 学

学

ARAL

F46 JŌYŌ

Ito ang Japanese version ng original na Chinese . Dalawang pinagpatong na krus 爻 (makipag-ugnayan) sa gitna ng dalawang kamay + bahay (宀) + bata . “Batang nag-aaral sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa guro.”

Maari ding isipin na ang bahagi ng kanji sa itaas ng ay “isang magarang bubong.”

Mnemonic: “Batang nag-aaral sa ilalim ng magarang bubong.”

COMPOUNDS

1. ARAL

2. PAARALAN

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng ibig sabihin:
  • Magkatulad ng hitsura:

ORIGIN

60px-學-bronze.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.