Kanji 実

実

TUNAY

F70 JŌYŌ

COMPOUNDS

1. TUNAY, AKTWAL

 • jitsuryoku tunay na kakayahan
 • jisseki aktwal na resulta, mga nagawa
 • jissai totoo, tunay
 • jitsumei tunay na pangalan
 • jippi aktwal na gastos
 • する jitsugen suru isakatuparan
 • する jisshi suru isagawa, gawin
 • jijitsu katotohanan, katunayan
 • genjitsu katotohanan, tunay na buhay
 • kakujitsu sigurado, tiyak
 • jitsuyō aktwal na gamit
 • jisshū praktikal na pagsasanay
 • jitsu wa ang totoo, sa katotohanan
 • jitsu ni tiyak, sigurado

2. BUNGA

RELATED KANJI

Magkatulad ng ibig sabihin:

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.