Kanji 寒

寒

MALAMIG

F959 JŌYŌ

Medyo kumplikadong kanji para sa isang simpleng salita at hindi madali ang pagsaulo.

Kawili-wiling mapansin na ang kanji ng at (taglamig) ay parehong may dalawang maliliit na guhit sa ilalim na nagsisimbolo ng yelo. Maari natin ngayong hatiin ang kanji sa 宀, (balon), hindi kumpletong (anim), at ang dalawang guhit na simbolo ng yelo.

Mnemonic: “Sobrang lamig kaya nagyelo ang anim na balon sa loob ng bahay.”

COMPOUNDS

1. MALAMIG

  • kanki lamig, malamig na panahon
  • kansho mainit at malamig
  • kanpa cold wave
  • bōkan proteksyon sa lamig
  • daikan gitna ng taglamig
  • kanson mahirap o inabandonang nayon
  • samuke ginaw, lamig
  • samui malamig

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-寒-bigseal.svg arrow 60px-寒-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.