Kanji 寛

寛

MAAWAIN

F1432 JŌYŌ

1. MAAWAIN

  • kandaina maawaain, mahabagin, may magandang-loob
  • kan’yōna maunawain, bukas-isip, mapagparaya

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.