Kanji 小

小

MALIIT

F66 JŌYŌ

Nagmula sa tatlong maliliit na guhit, nagpapahiwatig ng pagkaputol sa maliliit na parte. Magkahawig ng hitsura sa .

Mnemonic: “Isang guhit, nahati sa dalawang maliliit na guhit.”

COMPOUNDS

1. MALIIT

SPECIAL READING

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-小-oracle.svg arrow 60px-小-slip.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.