Kanji 山

山

BUNDOK

F69 JŌYŌ

Isa sa mga unang kanji na natututunan ng mga batang Hapon, isa rin ito sa mga kanji na kamukha ng kanilang ipinapahiwatig na bagay, kagaya ng (ilog) at (palayan). Karamihang ginagamit sa para sa pangalan ng mga bundok (kagaya ng Ingles na “Mount”).

Ang pinakamataas na bundok sa Japan ay ang sikat na (fujisan), pero ang pangalawa ay ang hindi masyadong kilalang (kitadake). Mapapansing ang Mount Fuji ay ang kanji sa dulo at ang Mount Kita naman ay ang magkahawig ng ibig sabihin na (magkapatong na at ).

Mnemonic: “Bundok na may tatlong tuktok.”

COMPOUNDS

1. BUNDOK

2. TUMPOK

  • hitoyama isang tumpok

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng ibig sabihin:

ORIGIN

60px-山-bronze.svg arrow 60px-山-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.