Kanji 岐

岐

MAGHIWALAY

F1581 JŌYŌ

Nabuo sa pinagsamang (bundok) at (sanga), nagpapahiwatig ng paghihiwalay ng daan.

Mnemonic: “Nagsanga ang daan sa may bundok.”

COMPOUNDS

1. MAGHIWALAY

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-岐-seal.svg arrow 60px-岐-bigseal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.