Kanji 岩

岩

MALAKING BATO

F635 JŌYŌ

Kombinasyon ng (bundok) at (bato), ang ay mas malaki sa ordinaryong bato na nahahawakan sa kamay, at karamihang ginagamit para sa mga malalaking bato sa bundok o nakausli sa dagat.

Mnemonic: “Malalaking bato sa bundok.”

COMPOUNDS

1. MALAKING BATO

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng ibig sabihin:
  • Magkatulad ng hitsura:

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.