Kanji 岸

岸

BAYBAYIN

F717 JŌYŌ

Pinagsamang (bundok) at (talampas), nagpapahiwatig ng lupa sa tabi ng dagat o ilog.

Mnemonic: “Talampas at bundok sa baybayin.”

COMPOUNDS

1. BAYBAYIN

2. AROGANTE

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng ibig sabihin:
  • Magkatulad ng hitsura:

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.