Kanji 川

川

ILOG

F102 JŌYŌ

Isa sa mga unang kanji na natututunan ng mga batang Hapon, isa rin ito sa mga kanji na kamukha ng kanilang ipinapahiwatig na bagay, kagaya ng (bundok) at (palayan).

Mnemonic: “Ilog na malayang umaagos.”

COMPOUNDS

1. ILOG

SPECIAL READING

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng ibig sabihin:

ORIGIN

60px-川-bronze.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.